ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας

Χάλκινο κράνος ιλλυρικού τύπου
Κράνος ιλλυρικού τύπου

Ιλλυρικό κράνος του τύπου της πρώιμης φάσης, της παραλλαγής με δύο ημίτομα, που χρονολογείται στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους. Σώζεται σε καλή κατάσταση και είναι μερικώς συμπληρωμένο. Είναι ημισφαιρικό σε σχήμα και έχει τριγωνικές παραγναθίδες. Ο κεντρικός αρμός σύνδεσης των δύο ημιτόμων πλαισιώνεται από έκτυπες διπλές νευρώσεις. Στις παραγναθίδες και στην περιφέρειά του διακρίνεται η σειρά από οπές, που χρησίμευαν στη στερέωση της επένδυσης, η οποία υπήρχε στο εσωτερικό και ήταν από φθαρτό υλικό, που δεν σώθηκε. Στην επιφάνεια του κράνους σώζονται σημάδια ηθελημένης επικασσιτέρωσης.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Πρώιμοι Ιστορικοί Χρόνοι, τέλος 8ου π.Χ. - ύστερος 7ος π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Σταύλοι
Διαστάσεις: πλάτος: 0,173 μ., ύψος: 0,23 μ.
Υλικό: Χαλκός
Αριθμός Ευρετηρίου: ΒΕ 3/1993
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
Ιστορικά / Μυθολογικά Πρόσωπα
Διόνυσος