ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας

Πήλινα γυναικεία ειδώλια
Ειδώλια γυναικείων μορφών

Τρία σπάνια στο είδος τους ειδώλια, που παριστάνουν γυναικείες μορφές σε χαρακτηριστικές χειρονομίες. Το ένα ακουμπά τα χέρια του επάνω στο κεφάλι, σε κίνηση θρήνου, το δεύτερο έχει τα χέρια υψωμένα στο πλάι και το τρίτο φέρνει τα χέρια οριζόντια μπροστά και επάνω από το στήθος. Είναι όλα χειροποίητα και τα σώματά τους είναι κυλινδρικά. Στη βάση τους φέρουν στενές αλλά βαθιές οπές, που ίσως χρησίμευαν στη στερέωσή τους επάνω σε κάποιο σκεύος ή άλλο αντικείμενο. Στις δύο μορφές οι μαστοί είναι επίθετοι και τονίζονται με γραπτούς κύκλους ή τελείες, ενώ στο τρίτο δηλώνονται μόνο οι πτυχές του ενδύματος με γραπτές γραμμές. Τα μάτια, τα φρύδια και τα μαλλιά αποδίδονται με χρώμα, τα αυτιά είναι πλαστικά και το πρόσωπο περιβάλλεται από μία οριζόντια γραμμή. Τα ειδώλια, μαζί με μία χειροποίητη πρόχου, ήταν κτερίσματα της ταφής ενός δεκαεξάχρονου νέου και πιθανότατα χρονολογούνται στην πρωτογεωμετρική περίοδο, ωστόσο διατηρούν πολλά στοιχεία από τη μυκηναϊκή ειδωλοπλαστική παράδοση.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Πρώιμοι Ιστορικοί Χρόνοι, 1100 - 900 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Ελάτεια Λοκρίδος, Θέση Αλωνάκι, μυκηναϊκό νεκροταφείο
Διαστάσεις: πλάτος: 0,086 μ., ύψος: 0,144 μ., διάμετρος: 0,038 μ.
Υλικό: Πηλός
Αριθμός Ευρετηρίου: Ε12, Ε13, Ε23
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Alram-Stern Ε., "The Mycenaean figurines of Elateia" στο Α' Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο: Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου, Λαμία, 25-29 Σεπτεμβρίου 1994, Λαμία, 1999