ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

Οι ολύμπιοι θεοί παρακολουθούν τον Τρωικό πόλεμο, αριστερό τμήμα της ανατολικής ζωφόρου
Ζωφόρος του θησαυρού των Σιφνίων

Ο θησαυρός των Σιφνίων αποτελεί εξαίρετο δείγμα της αρχαϊκής τέχνης, με πλούσιο γλυπτό διάκοσμο. Η μεγαλοπρέπειά του εξηγείται από την ιδιαίτερη οικονομική άνθηση που γνώριζε η Σίφνος χάρη στα μεταλλεία χρυσού και αργύρου που διέθετε. Η ζωφόρος του σώζεται σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον στις τρεις πλευρές. Στην ανατολική απεικονίζονται οι ολύμπιοι θεοί να παρακολουθούν τη μάχη Ελλήνων και Τρώων, στη βόρεια η Γιγαντομαχία, η πάλη θεών και Γιγάντων για την κυριαρχία του κόσμου, στη δυτική η κρίση του Πάρη, η επιλογή της ωραιότερης θεάς ανάμεσα στις Αθηνά, Αφροδίτη και Ήρα, και στη νότια η αρπαγή γυναίκας, είτε η αρπαγή της Ιπποδάμειας από τον Πέλοπα, είτε η αρπαγή των Λευκιππιδών από τους Διόσκουρους. Το φόντο της ζωφόρου ήταν βαμμένο γαλάζιο, ενώ διατηρούνται και άλλα χρώματα, κυρίως στα μαλλιά, στα ενδύματα και στα όπλα των μορφών. Δίπλα σε αρκετά πρόσωπα ήταν γραμμένα με χρώμα τα ονόματά τους. Το έργο αποδίδεται στον Αθηναίο γλύπτη Ένδοιο και σε ένα δεύτερο, άγνωστο αλλά περισσότερο συντηρητικό.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Αρχαϊκή περίοδος, περίπου 525 π.Χ.
Δημιουργοί: Ένδοιος
Τόπος Εύρεσης: Δελφοί, Θησαυρός των Σιφνίων
Διαστάσεις: μήκος: 23,50 μ.
Υλικό: Παριανό μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: 1237, 1310, 1379, 1392, 1260
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
Γλωσσάρι
Ζωφόρος
 
 
 
Ιστορικά / Μυθολογικά Πρόσωπα
Ήρα
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Guide-Le Musee de Delphes, Αθήνα, 1991, 44-49
 
 
 
  Δείτε επίσης
 
Θησαυρός των Σιφνίων
 
 
 
Άλλες όψεις
Μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, δεξιό τμήμα ανατολικής ζωφόρου
Άποψη της Γιγαντομαχίας, βόρεια ζωφόρος
Γιγαντομαχία, τμήμα της βόρειας ζωφόρου