ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση Μουσείου Ακρόπολης

Πέρσης Ιππέας. Το όνομα αποδίδεται στο ανατολικό ένδυμα που φορεί, κοντό χιτώνα με ζωγραφισμένα ανθέμια και περισκελίδες με ρόμβους
Πέρσης Iππέας

Ο λεγόμενος «Πέρσης› ή «Σκύθης› ιππέας είναι από τα σημαντικότερα αγάλματα ιππέων που είχαν προσφερθεί στο ιερό της Αθηνάς κατά την αρχαϊκή εποχή. Την ονομασία του οφείλει στο ανατολικής προέλευσης ένδυμα που φορεί, κοντό χιτώνα με ζωγραφισμένα ανθέμια, και περισκελίδες με διακόσμηση ρόμβων. Το άγαλμα ήταν κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι λίθου στο οποίο έχει προστεθεί το φτιακτό σκέλος του ιππέα. Δεν σώζεται ολόκληρο, αλλά έχει συγκολληθεί από πολλά θραύσματα και έχει συμπληρωθεί με γύψο. Στη σημερινή, πιο ολοκληρωμένη του μορφή, αποκαταστάθηκε μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Από τον ιππέα διατηρούνται το κάτω μέρος του σώματος και τα πόδια με τα κλειστά υποδήματα. Είναι καθισμένος πολύ μπροστά, σχεδόν στο λαιμό του ζώου. Είναι έργο άγνωστου γλύπτη, αλλά σίγουρα αττικού εργαστηρίου, όπως και όλοι σχεδόν οι αρχαϊκοί ιππείς της Ακρόπολης.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Αρχαϊκή περίοδος
Τόπος Εύρεσης: Αθήνα
Υλικό: Παριανό μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: 606
Copyright: ΥΠΠΟ
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Payne Η., Young G.M., Archaic Marble sculpture from the Acropolis, London, 1936.
 
Schrader H., Langlotz E., Schuchhardt W.H., Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis, Frankfurt, 1939
 
Μπρούσκαρη Μ., Μουσείον Ακροπόλεως: περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα, 1979
 
Τριάντη Ι., Το Μουσείο Ακροπόλεως, Αθήνα, 1998