ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Συλλογή Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

Η μορφή της υπηρέτριας αποδίδεται γονατιστή ενώ αλέθει σιτάρι ή καλαμπόκι
Άγαλμα υπηρέτριας

Σπάνιο στο είδος του άγαλμα, που ξεχωρίζει λόγω των μεγάλων του διαστάσεων. Είναι κατασκευασμένο από μεγάλο συμπαγές κομμάτι ξύλου συκομορέας και έχει υποστεί σημαντική φθορά. Η αρχική κάλυψη της επιφάνειάς του με λευκό επίχρισμα και χρώματα δεν διατηρείται σήμερα. Απεικονίζεται γυναίκα γονατιστή, που αλέθει σιτάρι ή καλαμπόκι, επάνω σε ορθογωνική συμφυή βάση. Η μορφή διακρίνεται για την κομψότητα του περιγράμματος και των αναλογιών του σώματος, αλλά και για το νατουραλισμό και την εκφραστικότητα της κίνησης. Το άγαλμα χαρακτηρίζεται ως το μοναδικό ξύλινο κτέρισμα αυτών των διαστάσεων, αφού τα σωζόμενα ξύλινα αγαλμάτια υπηρετών του Αρχαίου Βασιλείου είναι όλα μικρότερα. Σύμφωνα με το μικρό τμήμα της επιγραφής που σώζεται, το άγαλμα ήταν κτέρισμα του τάφου του δικαστή Τι, στη νεκρόπολη της Σακκάρα. Το έργο είναι δωρεά του Ιωάννου Δημητρίου.

Επιγραφή:   Σώζεται μόνο μικρό τμήμα της και δεν διακρίνεται ευκρινώς:
α) ο Δικαστής ..Τι
β) ουαδζέτ-Νεφέρτ
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Aρχαίο Βασίλειο, Τέλος 5ης Δυναστείας, γύρω στο 2300 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Πιθανότατα από τον τάφο (τύπο Mastaba) του δικαστή Τι, στη νεκρόπολη της Σακκάρα.
Διαστάσεις: μήκος: 0,91 μ.
Υλικό: Ξύλο αδιάγνωστο
Αριθμός Ευρετηρίου: ΑΙΓ 910
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Puchstein O., "Die sammlung Demetrio in Athen", AM 7, (1882), p. 10
 
Ο κόσμος της Αιγύπτου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: κατάλογος έκθεσης (Ed.Τζάχου-Αλεξανδρή Ολ.), Αθήνα, 1995, σελ. 102
 
Cladaki-Manoli El., Nikolakaki-Kentrou M., Tourna El., Egyptian Thesauri in the National Archaeological Museum of Athens, Πρακτικά Συνεδρίου Ancient Egypt and Antique Europe:Two parts of the Mediterranean World (ed. A-A Maravelia),, BAR 1052, Αθήνα, 2002, σελ. 33, pl.3Β (σελ. 45)