ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το Νομισματικό Μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και εξυφαίνει το δικό του όραμα. Η σύζευξη μνήμης και οράματος δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε το Μουσείο να οικοδομεί στέρεα το παρόν του και να ατενίζει αισιόδοξα το μέλλον.

Για να μπορέσει, όμως να ανταποκριθεί στις κοινωνικές αλλαγές και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες όχι μόνο του κοινού του αλλά και να αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών του, το Νομισματικό Μουσείο οφείλει να καινοτομήσει, να δώσει δυναμικά το παρόν του. Καλείται να παίξει το ρόλο-κλειδί στις κοινωνικές εξελίξεις, μέσω της εκπαίδευσης και του εκδημοκρατισμού της κοινωνίας, ενώ, παράλληλα, να συνεχίσει να λειτουργεί ως μάρτυρας του παρελθόντος και φύλακας των πολύτιμων θησαυρών του για τις επόμενες γενιές.

Το Νομισματικό Μουσείο πάντα ενθάρρυνε και συνεχίζει να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποσκοπώντας στην αφύπνιση της συνείδησης των νέων γενιών σχετικά με τον ιδιαίτερο ρόλο των μουσείων στην κοινωνία. Το Ιλίου Μέλαθρον με τους νομισματικούς θησαυρούς του υιοθετεί για πρώτη φορά στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές του δράσεις τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Το Ιλίου Μέλαθρον αποτελεί ένα συνδυασμό συνύπαρξης μουσειακών θησαυρών σε ένα ιστορικό κτίριο. Ένα αξιόλογο παράδειγμα διττής προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς κινητής και ακίνητης στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα τα μουσεία δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στην έκθεση των αρχαίων αντικειμένων και τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα, αλλά να διοργανώνουν εκδηλώσεις είτε αυτές σχετίζονται με τις θεματικές του μουσείου είτε όχι. Έτσι δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανθρώπινη επικοινωνία και προσφέρεται η δυνατότητα η καθεμιά επίσκεψη να αποτελεί μια νέα βιωματική εμπειρία.

Πρόταση μας είναι να «αναβιώσουν» κατά κάποιο τρόπο οι «εσπερίδες» του Ερρίκου Σλήμαν στο εσωτερικό του κτηρίου ή στον κήπο του και στόχος μας να περιβάλλουν και αναδείξουν τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο του Μουσείου ως σταθερό σημείο αναφοράς στην καρδιά της Αθήνας.
Συντάκτης
Δρ Γεώργιος Κακαβάς, Διευθυντής Νομισματικού Μουσείου