ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Η μόνιμη θεματική έκθεση ''Η εποχή των ιπποτών-Οι σταυροφόροι στο Μοριά'', που συστήθηκε το 2009, φιλοξενείται στο Μουσείο Κάστρου Χλεμούτσι/Clermont, στον εσωτερικό περίβολο του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου, συμπληρώνοντας το μουσειακό και αρχαιολογικό χάρτη του Νομού Ηλείας. Το μουσείο επικεντρώνεται στην ενδιαφέρουσα και κρίσιμη ιστορικά περίοδο του φράγκικου Πριγκιπάτου της Αχαϊας, αλλά και γενικότερα του Μεσαίωνα στο νότιο χερσαίο ελλαδικό χώρο, προβάλλοντας το πλούσιο αρχαιολογικό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής.


Η δημιουργία υποδομής ενός μουσειακού χώρου στο κάστρο Χλεμούτσι ξεκίνησε το 1994 με το πρόγραμμα του Β' Κ.Π.Σ. των ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδος από το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε το 2000 με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης, ανάδειξης και αξιοποίησης του κάστρου. Στο πλαίσιο αυτών των εργασιών αποκαταστάθηκε η αίθουσα Α5, που ταυτίζεται με έναν από τους χώρους ενδιαίτησης των Φράγκων πριγκίπων, για να στεγάσει το μουσείο, ενώ διαμορφώθηκε η κύρια λιθόστρωτη διαδρομή πρόσβασης από την εξωτερική κεντρική πύλη του κάστρου στον εσωτερικό αύλειο χώρο, όπου βρίσκεται το μουσείο.


Η αρχική πρόταση οργάνωσης μόνιμης έκθεσης στο κάστρο Χλεμούτσι κατατέθηκε το 2000 και περιελάμβανε τη δημιουργία ενός μουσείου βυζαντινών, μεσαιωνικών και μεταβυζαντινών εν γένει αρχαιοτήτων, καθώς η μέχρι τότε ανάδειξη του μνημειακού πλούτου της Ηλείας ήταν μονόπλευρη και ετεροβαρής, προβάλλοντας μόνο τον κλασικό πολιτισμό της περιοχής.


Ωστόσο τα εξαιρετικά σημαντικά και πλούσια σε αριθμό ευρήματα από τις συνεχιζόμενες ανασκαφές της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σε μεσαιωνικές θέσεις της Ηλείας, και κυρίως στη Γλαρέντζα Κυλλήνης, οδήγησαν σε τροποποίηση του αρχικού μουσειολογικού σκεπτικού. Έτσι αποφασίστηκε αφενός η δημιουργία ενός μουσείου στο Κάστρο Χλεμούτσι που να αφορά αποκλειστικά στη μεσαιωνική περίοδο, στην οποία άλλωστε εντάσσεται και το κέλυφος του μουσειακού χώρου και αφετέρου η μεταφορά των βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων στη Δημοτική Αγορά-Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Πύργου.


Με τη χρηματοδότηση του Γ' Κ.Π.Σ. (ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδος και πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) συνεχίστηκαν, από το 2000 και ολοκληρώθηκαν, το 2009, οι εργασίες που αφορούσαν στη διαμόρφωση και στον εξοπλισμό των αιθουσών Α5, Ν, Α1I1 ως μουσειακών χώρων, στη στερέωση-αποκατάσταση της εισόδου και των πυλών του εσωτερικού περιβόλου, στη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του μουσείου και στη χάραξη διαδρομών επισκεπτών, καθώς και στη μετατροπή της αίθουσας Α6 σε αρχαιολογική αποθήκη, χώρο μελέτης και εργαστήριο συντήρησης.


Το Μουσείο Κάστρου Χλεμούτσι/Clermont αποτελεί μία πρωτότυπη πολιτισμική πρόταση στο μουσειακό χάρτη της Ελλάδας, καθώς συνιστά ένα ''ανοικτό'' θεματικό μουσείο, με θεματολογία μοναδική και ενδιαφέρουσα, που απευθύνεται τόσο στον απλό επισκέπτη όσο και στον εξειδικευμένο επιστήμονα.
Συντάκτης
Ράλλη Αθανασία, αρχαιολόγος