ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Η εποχή των Ιπποτών-Οι σταυροφόροι στο Μοριά

 
Η έκθεση επικεντρώνεται στην ενδιαφέρουσα και κρίσιμη ιστορικά περίοδο του Πριγκιπάτου της Αχαϊας (13ος-15ος αι. μ.Χ.), στην οποία εντάσσεται και το κέλυφος του μουσειακού χώρου, το κάστρο Χλεμούτσι. Στόχος της είναι η προβολή της Φραγκοκρατίας στη μεσαιωνική Ελλάδα με έμφαση στη φράγκικη Ηλεία, μέσω του πλούσιου αρχαιολογικού αποθέματος, που προέρχεται κυρίως από ανασκαφές σε μεσαιωνικές θέσεις της περιοχής. Η έκθεση αρθρώνεται σε ενότητες και υποενότητες, με τον επισκέπτη να μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές πορείες χωρίς τον κίνδυνο να απολέσει το νήμα της αφήγησης.


Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το κάστρο Χλεμούτσι/Chateau Clermont ως ενδιαίτημα του πρίγκιπα και σύμβολο ισχύος του ηγεμόνα, καθώς και η σχέση του με τη γαλλική οχυρωματική της εποχής του βασιλιά Philippe-Auguste. Αναλύεται η οργάνωση του χώρου της λατινικής ηγεμονίας, το δίκτυο των κάστρων και των οικισμών της μεσαιωνικής Ηλείας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη Γλαρέντζα, η γοτθική μοναστηριακή αρχιτεκτονική και οι δυτικές επιδράσεις στην ορθόδοξη ναοδομία. Η δεύτερη ενότητα ταξιδεύει τον επισκέπτη στον κόσμο των ιπποτών, στο πολιτικό και κοιωνικό τους σύστημα, στις ιδέες και στις αντιλήψεις τους. Παρουσιάζει την έλευση των Φράγκων σταυροφόρων στην Ελλάδα και την ίδρυση του Πριγκιπάτου της Αχαϊας, ενώ γίνεται αναδρομή στο δυναστικό οίκο των Βιλλεαρδουίνων και στους υπόλοιπους ηγεμόνες του Πριγκιπάτου. Στην τρίτη ενότητα αναπτύσσεται ένα παράδειγμα γοτθικού ναού στο Πριγκιπάτο, ο ναός του Αγ. Φραγκίσκου στη Γλαρέντζα. Γίνεται αναφορά στη διακόσμηση (γοτθική ζωγραφική και γλυπτική), στη λειτουργία του ναού, αλλά και σε θέματα πίστης και δογμάτων. Παρουσιάζονται ταφικά έθιμα και ταφικές πρακτικές, ενώ παράλληλα αξιοποιείται ένα αποκατεστηθέν ερμάριο με αναπαράσταση της αρχικής χρήσης του.

Η τέταρτη ενότητα ξεναγεί τον επισκέπτη στον κόσμο της καθημερινότητας την εποχή των Σταυροφόρων, μέσα από υποενότητες όπως οι δραστηριότητες των κατοίκων του φραγκοκρατούμενου Μοριά, η οργάνωση της οικίας και η οικοσκευή, ο ιδιωτικός χώρος και η ψυχαγωγία, το μεσαιωνικό τραπέζι και η κουζίνα, με την εστία και την αποθήκη. Η πέμπτη ενότητα αναφέρεται στην οικονομία και στο εμπόριο, στη θέση του Πριγκιπάτου στη μεσαιωνική οικουμένη και στις εξωτερικές σχέσεις του, παρουσιάζοντας την εμπορική του δραστηριότητα με Ανατολή και Δύση. Γίνεται εκτενής αναφορά στο νομισματοκοπείο της Γλαρέντζας, στην νομισματική παραγωγή και κυκλοφορία, στις αποκρύψεις θησαυρών, στις απομιμήσεις και ακυρώσεις των νομισμάτων.
 
 
Συντάκτης
Ράλλη Αθανασία, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
Οι θεματικές ενότητες της έκθεσης είναι:
Α: Κάστρο Χλεμούτσι, δίκτυο κάστρων και μεσαιωνικών οικισμών. Γλαρέντζα. Γοτθική μοναστηριακή αρχιτεκτονική και δυτικές επιδράσεις στην ορθόδοξη ναοδομία.

Β: Η έλευση των Λατίνων και η ίδρυση του Πριγκιπάτου της Αχαϊας. Ιπποτική αρετή και ευγενείς.

Γ: Πίστη και λατρεία. Οι ναοί των Ιπποτών: διάκοσμος και λειτουργία.

Δ: Η ζωή των κατοίκων του Πριγκιπάτου.

Ε: Οικονομία και Εμπόριο, Σχέσεις και Επικοινωνία. Ο Μοριάς στη μεσαιωνική οικουμένη.

Τα σημαντικότερα εκθέματα της έκθεσης είναι:
Αγγείο με ανάγλυφη παράσταση ιππότη
Ζεύγος χάλκινων πτερνιστήρων
Τοιχογραφία έφιππου αγίου
Ανθρωπόμορφο κλειδί σταυροθολίου
Επιτάφια πλάκα Άννης Βιλλεαρδουίνης
Νόμισμα της Χρυσής Ορδής των Μογγόλων
Αγγείο με παράσταση ψευδοκουφικών
 

Ωράριo:
Τετάρτη - Δευτέρα 08.30-15.30 Τρίτη: Κλειστά
Τελευταία είσοδος (όλες τις ημέρες) : 20' πριν τη λήξη του ωραρίου

Εισιτήρια:
Ολόκληρο: €4, Μειωμένο: €2
Το εισιτήριο ισχύει και για την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Χλεμούτσι. Για το διάστημα 1η Νοεμβρίου ως 31 Μαρτίου, το αντίτιμο του εισιτηρίου είναι μειωμένο κατά 50% για όλους τους επισκέπτες και κοστίζει 2 ευρώ.
Ενιαίο Εισιτήριο:
Ολόκληρο: €4, Μειωμένο: €2