ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κεφαλή Αλεξάνδρου.
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο