ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
  Μόνιμες εκθέσεις  
 
© Κ ΕΠΚΑ
Εκθέματα προϊστορικών χρόνων στην αίθουσα I  
Χίος τ' έναλος πόλις Οινοπίωνος
Η νέα μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου με τίτλο "Χίος τ' έναλος πόλις Οινοπίωνος" εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1999 και περιλαμβάνει τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της τέχνης και της καθημερινής ζωής στο νησί από την Τελική Νεολιθική περίοδο έως την ύστερη Ρωμαιοκρατία. Τα εκθέματα του Μουσείου προέρχονται από τις σωστικές ανασκαφές της Εφορείας σε οικόπεδα ιδιωτών και στα πλαίσια δημόσιων έργων, από τις συστηματικές ανασκαφές της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής στο Εμποριό, στα Φανά, ...
 
  Περιοδικές εκθέσεις  
 
© Copyright: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου :Το ιερό του λιμανιού στο Εμποριό  
Το ιερό του λιμανιού στο Εμποριό. Η ανασκαφή στο οικόπεδο κληρονόμων Βασίλη
(Από 19-9-2017 έως 28 Φεβρουαρίου 2019)

«Το Ιερό του λιμανιού στο Εμποριό» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου
Κεντρικά εκθέματα της έκθεσης είναι δύο μαρμάρινοι κορμοί Κούρων και ένα τμήμα Κόρης των αρχαϊκών χρόνων που βρέθηκαν με πλήθος άλλων αναθημάτων κατά την ανασκαφική έρευνα μεταξύ των ετών 2002-2006 στο οικόπεδο ιδιοκτησίας κληρονόμων Βασίλη, στους πρόποδες της προϊστορικής ακρόπολης του Εμποριού. Το οικόπεδο βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο που καταλάμβανε το λεγόμενο «Ιερό του Λιμανιού», το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα και στην ...