ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Η περιοχή του Σέσκλου
Η περιοχή του Σέσκλου
 
Σέσκλο
Ο προϊστορικός οικισμός του Σέσκλου εκτείνεται σε χώρο συνολικού εμβαδού 100 στρεμμάτων τουλάχιστον, που περιλαμβάνει το λόφο Καστράκι, ο οποίος χαρακτηρίσθηκε ως «ακρόπολη» από τον ανασκαφέα του, Χρ. Τσούντα, και τη γύρω επίπεδη περιοχή, που από τον ίδιο χαρακτηρίσθηκε ως «πόλη». Όλη η περιοχή τέμνεται βαθιά από ένα δίκτυο εποχικών ρεμάτων, μάλιστα ο οικισμός βρίσκεται σήμερα ανάμεσα σε δύο ρέματα που έχουν προκαλέσει σοβαρή διάβρωση στη θέση και έχουν παρασύρει σημαντικό μέρος της. Τα αρχιτεκτονικά ...
επισκεφτείτε το χώρο
 
Δείτε επίσης
Άλλα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου
Μέγαρο νεολιθικής εποχής στο Σέσκλο