ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Λιμενάρια Θάσου (Νομός Καβάλας)


 
 
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας
Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων
Δημοτικό Σχολείο / σήμερα Μουσείο Βαγή, Ποταμιά Θάσου
Θέατρο Φιλίππων
Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Νέας Καρβάλης
Μέγαρο Τόκου
Μεσαιωνικό υδραγωγείο
Πύργος Απολλωνίας
Πύργος Θυμωνιάς