ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη πέτρινου γεφυριού σε σχέση με τη γέφυρα Μπέλεϋ.
Άποψη διαμόρφωσης του εσωραχίου και των προστατευτικών στηθαίων.
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 1η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση