ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Ανακτορικό συγκρότημα Αχίλλειον. Το τριώροφο ανάκτορο.
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο