ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., © ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.
δίδυμος καμαροσκέπαστος τάφος
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
3η χιλ. π.Χ. (προϊστορική Τούμπα)
3ος - 6ος αι. μ.Χ. (οικισμός)
4ος - 3ος αι. π.Χ. (νεκροταφείο)
3ος - 5ος αι. μ.Χ. (νεκροταφείο)