ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Άποψη του κιβωτιόσχημου τάφου του Σταφιδοκάμπου
Την άνοιξη του 1993, κατά την διάνοιξη θεμελίων για την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στην κοινότητα του Σκαφιδοκάμπου, αποκαλύφθηκε τμήμα νεκροταφείου ύστερων αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, έκτασης περίπου 200 τ.μ. Πέραν των πολυάριθμων και ποικίλης τυπολογίας ταφών, το πιο εντυπωσιακό μνημείο που ήρθε στο φως είναι ο κιβωτιόσχημος τάφος από ογκώδεις λιθόπλινθους από πωρόλιθο. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί οικιστικά λείψανα στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει την σύνδεση του Νεκροταφείου του Σταφιδοκάμπου με κάποιο αρχαίο οικισμό. Μπορούμε ωστόσο να υποθέσουμε ότι, λόγω της μικρής σχετικά απόστασης από την Ήλιδα, πρωτεύουσα του αρχαίου κράτους των Ηλείων, ο οικισμός θα ήταν εξαρτημένος διοικητικά από αυτήν. Όπως άλλωστε μας πληροφορεί ο Στράβων (8.3.12), η Κοίλη Ήλιδα είχε σε όλη της την έκταση πολλές μικρές πόλεις οι οποίες ευημερούσαν χάριν στην ευφορία των εδαφών και λόγω του ιερού χαρακτήρα του ηλειακού κράτους.
Συντάκτης
Κωνσταντίνος Β. Αντωνόπουλος, Αρχαιολόγος