ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Ηλεία, Σταφιδόκαμπος

Τηλέφωνο: 26240-23.753, 22.529
Email: efahle@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριος χώρος. Ανοικτός μόνιμα.