ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ακρόπολη αρχαίας Ακραιφνίας
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο