ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Μυκηναίκή Ακρόπολη Γλα στο Κάστρο
Στο ΒΑ μυχό του λεκανοπεδίου της Κωπαΐδας, κοντά στο σημείο που τα αποστραγγιστικά αναχώματα των μυκηναϊκών χρόνων συνέκλιναν προς καταβόθρες και την τεχνική σήραγγα η οποία αποχέτευε τα λιμνάζοντα ύδατα προς τον όρμο της Λάρυμνας, εξέχει κατά 20 με 40 μ., από την επίπεδη πεδιάδα, ένα χαμηλό βραχώδες ύψωμα που έχει σχήμα ακανόνιστου τριγώνου, εκτάσεως 200 στρεμμάτων, με σχετικά ομαλή και επίπεδη κορυφή αλλά απότομες κλιτές, κυρίως προς τον βορρά. Λόγω της θέσεως και της διαμόρφωσής του αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα μέρος των αποστραγγιστικών έργων και των οχυρώσεων που τα περιέβαλαν, παράλληλα με την οχύρωση των πληθυσμών που ήταν εγκατεστημένοι στη περίμετρο της λεκάνης.

Ο Παυσανίας, δεν κάνει λόγο για το αρχαίο όνομα της περιοχής. Σήμερα φέρει το τοπωνύμιο Γλας, οι κάτοικοι δε της περιοχής το ονομάζουν Παλαίκαστρο ή Κάστρο.
 
 
Χρονολόγηση
1300 π.Χ. - 4ος αι. π.Χ.