ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη του τείχους της ακρόπολης
Το Πελινναίο, πατρίδα του Ιπποκλή που6 υμνεί ο Πινδαρος στο δέκατο Πυθιόνικό του, ταυτίστηκε από την εποχή του Leake με τα αρχαία λείψανα στη θέση "Παλαιογαρδίκι", βόρεια της σημερινής κοινότητας Πετρόπορου Τρικάλων. Ιδρυτής της πόλης ήταν σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση ο Πέλινος, γιος του Οιχαλιέα από την ομηρική πόλη Οιχαλία της χώρας του Ευρύτου. Πόλη της τετραρχίας της Εστιαιώτιδας, χτισμένη σε στρατηγική θέση στο στενό πέρασμα που δημιουργείται μεταξύ της οροσειράς των Χασίων και του Πηνειού ποταμού, έλεγχε τον οδικό άξονα από την Τρίκκη (σημερινά Τρίκαλα) προς τη Λάρισα. Με μόνιμα εγκατεστημένη σε αυτή μακεδονική φρουρά από τα χρόνια του Φιλίππου Β΄, ευβοήθηκε και βρέθηκε στο προσκήνιο των πολιτικών εξελίξεων σε όλη τη διάρκεια της μακεδονικής κυριαρχίας στη Θεσσαλία, χάρη στην πιστή φιλομακεδονική πολιτική που ακολούθησε.

Τα σωζόμενα τμήματα των τειχών της πόλης αποτελούν σήμερα τα μόνα ορατά λείψανά της, καθώς η έλλειψη συστηματικών ανασκαφών δεν επιτρέπει να αποκατασταθεί εν μέρει η εικόνα της ζωής σε αυτή. Ωστόσο, ενδείξεις για το πολιτισμικό επίπεδο των κατοίκων της, την κοινωνική διαστρωμάτωση και την ιδεολογία τους παρέχουν τα ευρήματα των σωστικών ανασκαφών στα νεκροταφέια της. Από τα παλαιότερα, ξεχωρίζουν η αρχαϊκή χάλκινη τεφροδόχος υδρία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσέιου και τα χρυσά κοσμήματα από τάφο του 2ου μισού του 2ου αι. π.Χ., που σήμερα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου. Τα τελευταία χρόνια με αφορμή έργα ύδρευσης και οδοποιΐας ανασκάφθηκαν 62 τάφοι (κιβωτιόσχημοι, λακκοειδείς, κεραμοσκεπείς, θήκες, πήλινες και λίθινες λάρνακες) που καλύπτουν χρονικά το διάστημα από τον 5ο ως και το 2ο αι. π.Χ. καθώς κα ένας καμαροσκεπής Ελληνιστικής Εποχής, που καλύπτονταν από τύμβο.

Στα βυζαντινά χρόνια στην ακρόπολη του Πελινναίου χτίστηκε η πόλη Γαρδίκιο, έδρα επισκόπου.
Συντάκτης
ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 
 
Χρονολόγηση
3ος - 2ος αι. π.Χ.