ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
   
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Γενική άποψη του αναστηλωμένου μνημείου στο Πετρόπορο  
Καμαροσκεπής τάφος - τύμβος Πετρόπορου
Στο χωριό Πετρόπορο, 14 χιλ. ανατολικά της πόλης των Τρικάλων, στην περιοχή όπου εντοπίζεται μεγάλο τμήμα του νεκροταφείου του αρχαίου Πελινναίου, βρίσκεται ένας ιδιαίτερα σημαντικός τάφος. Χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή και η μορφή του παραπέμπει στους λεγόμενους «μακεδονικούς» τάφους, τα χαρακτηριστικά ταφικά μνημεία των Μακεδόνων κατά την περίοδο αυτή.
Ο τάφος ήταν μονοθάλαμος, καμαροσκεπής και καλυπτόταν από τύμβο. Ήταν κτισμένος από πωρολιθικούς κυβόλιθους, ενώ ασβεστολιθικές δοκοί ...