ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Γενική άποψη της ακρόπολης του Πελινναίου
Η ακρόπολη και η κάτω πόλη βρίσκονται αμέσως βόρεια της Εθνικής οδού Λάρισας - Τρικάλων, στην κορυφή, στις νότιες κλιτύες και στην πεδινή έκταση νότια του βραχώδους υψώματος "Παλαιογαρδίκι". Στην ακρόπολη είναι ορατή η οχύρωση των ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων, σωζόμενη σε αρκετό ύψος. Εκεί βρίσκεται και η μεταβυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Ο Fr. Staehlin κατά την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο του Πελινναίου εντόπισε αρκετά λείψανα δημόσιων κτιρίων (θέατρο, στοές κλπ.) μη ορατά όμως σήμερα, καθώς η κάτω πόλη και τμήμα των νεκροταφείων της βρίσκονται σε μη ανεσκαμμένους ιδιωτικούς αγρούς. Μόνο η πορεία των τειχών είναι ορατή κατά τόπους καθώς και η αποσπασματικές επίσης κατόψεις κατοικιών.

Το σύγχρονο χωριό Πετρόπορο, αμέσως νότια της Εθνικής οδού, είναι χτισμένο πάνω στο βόρειο νεκροταφέιο της αρχαίας πόλης, το οποίο τοποθετείται χρονολογικά στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια. Εκεί βρίσκεται και ένας καμαροσκεπής τάφος ελληνιστικών χρόνων που καλυπτόταν από τύμβο και ανασκάφτηκε εκ νέου πρόσφατα. Στην ανατολική τέλος παρυφή του χωριού έχει εντοπιστεί από επιφανειακή έρευνα μια θέση Εποχής του Χαλκού, χωρίς όμως να ερευνηθεί περισσότερο.
Συντάκτης
ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων