ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Οχυρωμένος βυζαντινός οικισμός Ρεντίνας. Άποψη του αρχαιολογικού χώρου
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο