ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Ρεντίνα, Τ.Κ. Βόλβης, Δ. Βόλβης (Νομός Θεσσαλονίκης)

Τηλέφωνο: 2310801428
Email: efapeth@culture.gr

 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ρεντίνα Ι. Οι μυγδονικές πόλεις Αυλών, Βρομίσκος, Αρέθουσα και ο τάφος του Ευρυπίδη, Θεσσαλονίκη 1995
Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ρεντίνα IV. Οι εκκλησίες του βυζαντινού οικισμού, Θεσσαλονίκη 2000
Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ρεντίνα ΙΙ. Το βυζαντινό κάστρο της μυγδονικής Ρεντίνας. Η οχύρωση και η ύδρευση του οικισμού, Αθήνα 2001
Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ρεντίνα ΙΙΙ. Το βυζαντινό κάστρο της μυγδονικής Ρεντίνας. Οι κατοικίες και τα εργαλεία του οικισμού, Θεσσαλονίκη 2001
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγρέπαυλη στη θέση Παλαιόκαστρο Ωραικάστρου Θεσσαλονίκης
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαία Θεσσαλονίκη
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικός χώρος αιολικού Iερού Απόλλωνος στην Κλοπεδή, Αγίας Παρασκευής
Γαλεριανό Συγκρότημα
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Έπαυλη Αχμέτ Καπαντζή-Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης