ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμούύ

Τα τείχη του οχυρωμένου οικισμού στην κορυφή του λόφου με συνολική περίμετρο 670 μ. περίπου, σώζονται σε αρκετά καλή κατάσταση στη νότια και νοτιοανατολική πλευρά, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές. Είναι ιδιαίτερα ισχυρά, κατασκευασμένα κατά το αμελές ψευδοϊσόδομο σύστημα, με πλάτος που κυμαίνεται γύρω στα 3 μ. Τρεις πύλες είναι ορατές στην οχύρωση, μία στη νότια πλευρά του λόφου, όπου και το καλύτερα διατηρημένο τμήμα των τειχών, μία στη δυτική πλευρά προσανατολισμένη προς τη θάλασσα και μία στην ανατολική πλευρά προς την κατεύθυνση του κάμπου. Στο εσωτερικό της οχυρωμένης ακρόπολης σώζονται θεμελιώσεις κτιρίων, διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, πηγάδια και αποχετευτικοί αγωγοί λαξευμένοι στο φυσικό βράχο.

Λίγα μέτρα χαμηλότερα στην πλαγιά, σε έξαρμα του λόφου στα βορειοανατολικά του τειχισμένου οικισμού, έχει αποκαλυφθεί κτίριο διαστάσεων 13,50 x 9,50 μ., που αποτελείται από ένα μικρότερο κεντρικό χώρο, γύρω από τον οποίο σχηματίζονται τέσσερις στενόμακρες πτέρυγες. Η θέση του κτιρίου εκτός των τειχών, η επιμελημένη τοιχοποιία του και η αρχιτεκτονική του δομή καθώς και τα πλούσια ευρήματα από το στρώμα καταστροφής του οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κτίριο λατρευτικού χαρακτήρα, η περίοδος χρήσης του οποίου τοποθετείται από τους ύστερους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι και την ελληνιστική περίοδο.

Στο βορειοανατολικό τμήμα του λόφου της Μαστιλίτσας έχουν ανασκαφεί 21 κιβωτιόσχημοι τάφοι διατεταγμένοι κυρίως σε δύο μεγάλες συστάδες. Με βάση τα σημαντικά κεραμικά ευρήματα το νεκροταφείο τοποθετείται στην ύστερη αρχαϊκή - πρώιμη κλασική εποχή, μία περίοδο που φαίνεται να συμβαδίζει με τη περίοδο χρήσης του οχυρωμένου οικισμού.

Στις παρυφές του λόφου, στον κάμπο δίπλα σχεδόν στις σύγχρονες εκβολές του Καλαμά, σωστική ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε ρωμαϊκή βίλα, διαστάσεων 23 x 16 μ., η οποία κατασκευάστηκε στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. και φαίνεται ότι επέζησε ως και τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. Αποτελείται από μία κεντρική υπαίθρια αυλή που γειτνιάζει με μεγάλους αποθηκευτικούς και εργαστηριακούς χώρους, όπως ένα μαγειρείο με κεντρική ορθογώνια εστία, καθώς και επίσημα δωμάτια με ψηφιδωτά ή πλακόστρωτα δάπεδα.
Συντάκτης
Λάζου Θεοδώρα, Ιστορικός-Αρχαιολόγος
Τζωρτζάτου Αντωνία, Aρχαιολόγος