ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Σαγιάδα (Νομός Θεσπρωτίας)

Τηλέφωνο: 26650.29177-178
Φαξ: 26650.25133
Email: efathe@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριος χώρος. Συνεχώς ανοικτός

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Η πρόσβαση στο χώρο είναι εφικτή μέσω αγροτικής οδού που συνδέεται με την επαρχιακή οδό Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας, διασχίζοντας τον Κάμπο Κεστρίνης. Δεν υπάρχει δρόμος πρόσβασης στην κορυφή του λόφου, όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Δάκαρης Σ., Θεσπρωτία, Ιωάννινα 1972, 10 - 11, 108, 150, 184, 204, 210
Σάρρας Γ., Η Θεσπρωτία δια μέσου των αιώνων 40.000 π.Χ. μέχρι σήμερα, τόμος 1, Αθήνα 1998, 204 - 208
Βλαχοπούλου-Οικονόμου Α., Επισκόπηση της τοπογραφίας της αρχαίας Ηπείρου, Ιωάννινα 2003, 163-165
CD-ROM, Ψηφιοποίηση πολιτισμικού υλικού Νομού Θεσπρωτίας
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγ. Δονάτος
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
Γίτανα στους Φιλιάτες
Δυμόκαστρο στην Πέρδικα
Ελέα στην Παραμυθιά
Ιστορικός χώρος Σουλίου
Κάστρο Ελευθεροχωρίου
Κάστρο Ηγουμενίτσας
Κάστρο Κιάφας στο Σούλι
Κάστρο Μαργαριτίου