ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο τάφος των Ιερολοχιτών ανασκάφηκε στα 1879 και η Μαγούλα Μπαλωμένου στα 1902-4 από τον Γ. Σωτηριάδη.

Τα σημαντικότερα μνημεία της Χαιρώνειας είναι:

- Ο Λέων Χαιρώνειας, ο οποίος είναι μαρμάρινο επιτύμβιο μνημείο (ύψους 5,5 μ.) που χρησίμευε ως ταφικό σήμα του κοινού τάφου των Θηβαίων Ιερολοχιτών που έπεσαν στη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. κατά τη σύγκρουση με τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. Αποκαλύφθηκε το 1818, σε διάφορα κομμάτια και αναστηλώθηκε σε βάση ύψους 3 μ.

- Αρχαίο θέατρο, με εδώλια λαξευμένα στον βράχο.

- Η Ακρόπολη, με τείχος ελληνιστικών χρόνων.

Τα ευρήματα από την περιοχή εκτίθενται στο Μουσείο της Χαιρώνειας.