ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι:

Το αρχαίο Θέατρο των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων (4ος/3ος αιώνας π.Χ.).

- Η αρχαία Αγορά

- Το Βουλευτήριο

- Τα Τείχη

- Ο εκατόμπεδος Ναός της Μεσοπολίτιδος Αρτέμιδος

- Ο Προϊστορικός Τύμβος - Σωρός

- Γέφυρα των Αρχαϊκών χρόνων

- Προϊστορικός οικισμός στη θέση "Καταλύματα" και προϊστορικάαποστραγγιστικά έργα

- Μυκηναϊκός οικισμός και αρχαίο Ιερό στη θέση "Μύτικας" Παλαιοπύργου.

- Αρχαίο Ιερό και παλαιοχριστιανική Βασιλική μεταξύ Ορχομενού και Παλαιοπύργου Μαντινείας.