ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη του οχυρωματικού τείχους
Ο αρχαιολογικός χώρος της Άμφισσας περιλαμβάνει λείψανα της αρχαίας πόλης και τον οχυρωματικό περίβολό της. Από τα μνημεία που διασώθηκαν καλύτερα είναι η οχύρωσή της. Στο τείχος της πόλης διατηρούνται μέχρι σήμερα τμήματα ισοδομικής και πολυγωνικής κατασκευής που είναι αρχαιότερα από την καταστροφή του 338 π.Χ. Το αρχαίο υλικό που υπήρχε διάσπαρτο μετά την καταστροφή του 338 π.Χ. ενσωματώθηκε στο τείχος κατά τη διάρκεια της μεσαιωνικής ανοικοδόμησης. Σήμερα είναι ευδιάκριτα τα τμήματα της βασιλικής μεσαιωνικής οχύρωσης που είχαν κτιστεί με ορθογώνιους αρχαίους λίθους με συνδετική ύλη και συμπληρώματα από μικρότερες πέτρες.

Την ιστορική μνήμη της πόλης διαιωνίζουν και τα άλλα μνημεία που διατηρούνται ορατά στην πόλη (ιδιωτικά και δημόσια κτήρια διακοσμημένα με πλούσια ψηφιδωτά δάπεδα).

Τα ευρήματα των ανασκαφών εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας.
Συντάκτης
Α. Τσαρούχα, Αρχαιολόγος