ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
   
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη της οικίας με το ψηφιδωτό δάπεδο  
Ρωμαϊκή οικία Άμφισσας (πρώην οικία Μπρουγιαννάκη)
Το 1939 - 40, στην Άμφισσα, στο χώρο κοντά στο Κάστρο της Άμφισσας, αποκαλύφθηκε ένα κτήριο με ψηφιδωτό δάπεδο ρωμαϊκών χρόνων (η πρώην οικία Σίμου Μπρουγιαννάκη).
Πρόκειται για αψιδωτό κτήριο το σωζόμενο τμήμα του οποίου αποτελείται από τρεις μικρούς ορθογώνιους χώρους και ένα μεγάλο επιμήκη που καταλήγει σε αψίδα και κοσμείται με πολύχρωμο ψηφιδωτό δάπεδο με κεντρικό διακοσμητικό θέμα των αλληλοτεμνόμενων πολυγώνων.
Πιθανόν πρόκειται για ιδιωτικό κτίσμα, που ψηφοθετήθηκε παράλληλα με το ...