ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
   
 
Κάτοψη ναού Αγίου Γρηγορίου στη Θήβα  
Ναός Αγίου Γρηγορίου στη Θήβα