ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

 
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
Στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου εκτίθενται ευρήματα από την ανασκαφή του οικισμού της εποχής του Χαλκού στο Αρμενοχώρι και παρατίθεται πληροφοριακό υλικό για τη γεωμορφολογία και την ιστορία της περιοχής που καταλαμβάνει σήμερα ο νομός Φλώρινας από την 6η χιλιετία ως τα ρωμαϊκά χρόνια. Στις δύο γειτονικές αίθουσες εκτίθενται αντιπροσωπευτικά έργα γλυπτικής κυρίως ρωμαϊκών χρόνων από διάφορες θέσεις του νομού (ανάγλυφες επιτύμβιες και αναθηματικές στήλες, επιγραφές). Στην τέταρτη αίθουσα εκτίθεται ...
επισκεφτείτε το μουσείο