ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Αθήνα, Πλάκα (Νομός Αττικής)

Τηλέφωνο: +30 210 3245220
Φαξ: +30 210 3245220
Email: efaath@culture.gr

 
 
Εισιτήρια
Ολόκληρο: €8, Μειωμένο: €4
Ισχύει για τον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.
Εισιτήρια διατίθενται στα εκδοτήρια εισιτηρίων καθώς και στο διαδίκτυο.
Από 1η Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου (01/11–31/03) εκάστου έτους, ισχύει μειωμένη τιμή αποκλειστικά για τα μεμονωμένα εισιτήρια για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.
Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €30, Μειωμένο: €-
Η διάρκεια του εισιτηρίου είναι 5 ημέρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 1/7/2019 καταργείται η έκδοση των μειωμένων ενιαίων εισιτηρίων. Τα μειωμένα ενιαία εισιτήρια που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ.
Για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων μέσω διαδικτύου (e-ticketing), επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.etickets.tap.gr/
Ισχύει για: Ακρόπολη Αθηνών, Αρχαία Αγορά Αθηνών - Άρειος Πάγος, Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού, Αρχαιολογικός Χώρος Λυκείου, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Βόρεια κλιτύς Ακροπόλεως Αθηνών, Κεραμεικός, Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως Αθηνών, Ολυμπιείο, Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών
Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου
6 Μαρτίου - Μνήμη Μελίνας Μερκούρη
18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων
18 Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων
Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
28 Οκτωβρίου
Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου
Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη είσοδο
Για πληροφορίες σχετικά με την ελεύθερη και μειωμένη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο παρακαλώ πατήστε εδώ
 
  Ώρες Λειτουργίας

Θερινό:
8:00-18:30
Τελευταία είσοδος 18.10

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στις 15.10.2021, ο Αρχαιολογικός Χώρος θα παραμείνει κλειστός, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, κατόπιν των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.» Συγκεκριμένα οι επισκέπτες κατά την επίσκεψη τους στους ανοιχτούς (υπαίθριους) αρχαιολογικούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνουν τα εξής μέτρα: - Ενάμισι (1,5) μέτρο απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων - Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ. - Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων, εκτός εάν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/ συμβιούντες και τέκνα) ή έως σαράντα (40) ατόμων, εφόσον ο ξεναγός κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί εώς εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Στη δεύτερη περίπτωση τα άτομα που ακολουθούν ξεναγό οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή β) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης ή γ) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από αυτόν. Η ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνει ανήλικους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.). Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός (πλην των εξαιρέσεων της παρ.2 του αρ. 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α.).

Ημέρες Αργίας
1 Ιανουαρίου: κλειστά
25 Μαρτίου: κλειστά
1 Μαΐου: κλειστά
Κυριακή του Πάσχα: κλειστά
Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου: κλειστά
26 Δεκεμβρίου: κλειστά
 
  Α.Μ.Ε.Α.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Ρωμαϊκής Αγοράς της Αθήνας διαθέτει δύο εισόδους με ράμπες κατάλληλα διαμορφωμένες για την πρόσβαση ΑμεΑ:
1. Η μία βρίσκεται παραπλεύρως (νότια) της κεντρικής εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, την πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδας, επί της οδού Διοσκούρων? απέναντι από τη συγκεκριμένη είσοδο βρίσκεται και το εκδοτήριο εισιτηρίων του αρχαιολογικού χώρου, επί της οδού Επαμεινώνδα 6. Η προαναφερθείσα ράμπα παρέχει πρόσβαση στο κεντρικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, δηλαδή την εσωτερική αυλή της Ρωμαϊκής Αγοράς, από τη δυτική έως και την ανατολική κιονοστοιχία της.
2. Η δεύτερη ράμπα για ΑμεΑ βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, πλησίον του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου, επί της οδού Πελοπίδα. Παρέχει πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή πέριξ του προαναφερθέντος μνημείου, καθώς και στις τρεις σχετικές ενημερωτικές πινακίδες. Επιπλέον, αμέσως μετά το πέρας της ράμπας ΑμεΑ, οι μη βλέποντες επισκέπτες καταλήγουν μέσω σχετικού επιδαπέδιου οδηγού σε ενημερωτική πινακίδα σε σύστημα Braille, η οποία αφορά το Ωρολόγιο του Ανδρόνικου, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ διατίθενται και σχετικά φυλλάδια σε σύστημα Braille, μαζί με κάτοψη του μνημείου.
Σημειώνεται, ότι λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που συνδέονται με τα σωζόμενα κατάλοιπα της Ρωμαϊκής Αγοράς, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ των δύο προσβάσιμων σε ΑμεΑ τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου.
Για τους επισκέπτες που επιθυμούν να επισκεφθούν πρώτα ή και μόνον το τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, πλησίον και πέριξ του Ωρολογίου του Ανδρονίκου, σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσέλθουν στη συγκεκριμένη είσοδο, έχοντας ήδη προμηθευτεί το εισιτήριό τους είτε ηλεκτρονικά είτε από το εκδοτήριο εισιτηρίων επί της οδού Επαμεινώνδα 6.
Μπορείτε να δείτε την πορεία των επισκεπτών ΑμεΑ στη διεύθυνση: http://theheartofancientathens.gr/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Efaath-Roman-Agora_accessibility.jpg
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγία Τριάδα Μεγάρων (σημερινό Νέο Μελί)
Ακαδημία Πλάτωνος
Ακρόπολη Αθηνών
Αμφιάρειο στον Ωρωπό
Αρχαία Αγορά Αθηνών - Άρειος Πάγος
Αρχαία Ιερά οδός (Πλατεία Εσταυρωμένου, Σταθμός ΜΕΤΡΟ "Αιγάλεω")
Αρχαίες Παγαί (Αλεποχώρι)
Αρχαίο Φρούριο Αιγοσθένων
Αρχαιολογική Έκθεση στο σταθμό ΜΕΤΡΟ "Ακρόπολις"
Αρχαιολογική Συλλογή στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος"