ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Περιοχή Μάνικα Χαλκίδας, Τ.Κ. 34100, Μάνικα (Νομός Εύβοιας)

Τηλέφωνο: +30 22210 76131, +30 22210 25131
Φαξ: +30 22210 25131
Email: protocol@iaepka.culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Θεοχάρης Δ., "Εκ της προϊστορίας Ευβοίας και Σκύρου", Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών (1959), 279
Rutter R.L.N., "Some observations on the Cyclades in the late third and early second millenium B.C.", AJA (1983), 69
Σάμψων Α., "Οι ΠΕ τάφοι της Μάνικας και οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της πρώιμης εποχής του Χαλκού στην Εύβοια", Άνθρωπος 10 (1983)
Σάμψων Α., "Νέα αρχαιολογικά σύνολα στη Μάνικα", Ανθρωπoλογικά και Αρχαιολογικα Χρονικά Ι (1986), 133
Σακελλαράκη Ε., "Οικόπεδο Ζούση και ο ΠΕ οικισμός της Μάνικας", ΑΕ (1986)
Σακελλαράκη Ε., "Νέοι τάφοι στη Μάνικα Χαλκίδας", Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών (1986-87)
Sakellaraki E., "Early Bronge age cemetery at Manika, Chalkis", BSA (1987), 233
Sampson A., "The Early Helladic graves of Maniκa", Aegeum 1 (1987)
Sampson A., "Cycladic contacts with the mainland during the third millenium B.C.", Aegeum 2 (1988)
Sapouna-Sakellarakis Ε., "Nouvelles figurines cycladiques", AntK 34 (1991), 3
Mac Gillivray J.A., Rutter R.L.N., The prehistoric Cyclades 1983
Σάμψων Α., Μάνικα. Μια ΠΕ πόλη στη Χαλκίδα, Αθήνα 1985
Σάμψων Α., Μάνικα ΙΙ. Ο οικισμός και το νεκροταφείο, Αθήνα 1988
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αμάρυνθος
Αρτεμίσιο
Αρχαιολογική Συλλογή Αιδηψού
Αρχαιολογική Συλλογή Λίμνης
Αρχαιολογική Συλλογή Ωρεών
Αρχαιολογικό Mουσείο Σκύρου
Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»
Αρχάμπολη