ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τηλέφωνο: +30 2682089890
Φαξ: +30 2682089890
Email: efapre@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριος χώρος