ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Πηλόστρωτες Επιφάνειες
Εργαλείο από πυριτόλιθο
Όστρακα Νεολιθικής Εποχής
Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής
Οστέινο Εργαλείο
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση