ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη του νεκροταφείου
Τάφος IV
Τάφος ΧΙΙ
Κάτοψη του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου Καμπί
Τάφος II
Τρίωτο κυλινδρικό αλάβαστρο
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση