ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Τοπογραφικό της οχύρωσης
Κάτοψη παλαιοχριστιανικής βασιλικής
Νοτιοδυτικό τμήμα οχύρωσης
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση