ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Άργος Ορεστικό, Αρμενοχώρι (Νομός Καστοριάς)

Τηλέφωνο: +30 24670 88200
Φαξ: +30 24670 29748

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Λεωφορείο, αυτοκίνητο.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Παπαζώτος Θ., "Ανασκαφή Διοκλητιανουπόλεως: οι πρώτες εκτιμήσεις", ΑΔ 43 Μελέτες (1988), 195-218
Πέτκος Α., "Ανασκαφή ΝΔ τμήματος τειχών Διοκλητιανουπόλεως στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς", ΑΕΜΘ 14 (2000), 581-590
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους Ορεστικού
Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς
Ιστορικός Τόπος Καστοριάς στην Καστοριά
Προϊστορικός οικισμός στην Αυγή