ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών
(2009)

 
Άποψη της πρώτης αίθουσας: Ιδιωτικού βίου
Η έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι οργανωμένη κατά τρόπο ώστε ο επισκέπτης να πραγματοποιεί ένα «βιωματικό ταξίδι» στο παρελθόν της πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής της. Με απλό και κατανοητό τρόπο μπορεί να περιηγηθεί τα εκθέματα τα οποία αναπτύσσονται σε τρεις θεματικές ενότητες και προβάλλουν τον Ιδιωτικό βίο, τον Δημόσιο βίο και τα Νεκροταφεία (Νεκρόπολη) των κατοίκων της περιοχής και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 3000 π.Χ. έως τον 4ο αι. μ. Χ. Ανάμεσα στα εκθέματα αξιόλογη θέση κατέχουν τα μυκηναϊκά πήλινα αγγεία και όπλα, τα θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα της ρωμαϊκής περιόδου και το άγαλμα της Αθηνάς, ρωμαϊκό αντίγραφο του χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου, έργου του Φειδία.

Στην ενότητα του Ιδιωτικού βίου (1η αίθουσα) παρουσιάζεται στον επισκέπτη η καθημερινή ζωή και οι ασχολίες των κατοίκων με κυριότερη αναφορά στην κατοικία (αγροτική και αστική) στην Πάτρα και στους οικισμούς γύρω από αυτήν, στην διαβίωση, τα επαγγέλματα, τις ασχολίες, τα εργαστήρια παραγωγής προϊόντων, τα οικιακά κ.ά. σκεύη και εργαλεία, τα είδη καλλωπισμού. Στην ενότητα του Δημοσίου Βίου (2η αίθουσα) ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για την τοπογραφία των Πατρών και για τα κυριότερα δημόσια μνημεία της, για τις τεχνικές υποδομές της (υδραγωγείο-ύδρευση, λουτρά, Νυμφαία, δρόμους, γέφυρα, λιμάνι) καθώς επίσης για τις κυριότερες από τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής του ανθρώπου στην περιοχή από τα προϊστορικά έως και τα ρωμαϊκά χρόνια, όπως είναι το εμπόριο, η διοικητική-κοινωνική οργάνωση, ο πόλεμος, η θρησκεία, η ψυχαγωγία. Στην ενότητα της Νεκρόπολης (3η αίθουσα) πληροφορείται ο επισκέπτης για την χωροταξική οργάνωση των νεκροταφείων, την ταφική αρχιτεκτονική, τον πλούτο και την ποικιλία των κτερισμάτων των τάφων καθώς και για τα έθιμα που αφορούν στον ενταφιασμό των νεκρών.

Στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί τα εκθέματα με άνεση καθώς οι αίθουσες είναι πολύ ευρύχωρες και έχουν μεγάλες διαστάσεις, όχι μόνο ως προς το εμβαδόν αλλά και ως προς το ύψος τους. Έτσι εξασφαλίζεται μια ενιαία, συνολική οπτική εντύπωση για την κάθε αίθουσα ξεχωριστά. Επιπλέον ο επισκέπτης μπορεί να «περιηγηθεί» τις δύο πρώτες αίθουσες και από ψηλά, από τον εναέριο διάδρομο που βρίσκεται μεταξύ τους αποκτώντας μια πανοραμική οπτική επαφή με το παρελθόν της πόλης.

Τα πιο σημαντικά εκθέματα είναι τα ψηφιδωτά δάπεδα ρωμαϊκής εποχής. Επίσης σημαντικά είναι τα πήλινα αγγεία και τα όπλα μυκηναϊκής περιόδου. Ξεχωρίζει το σύνολο πολεμιστή αξιωματούχου από τις Πόρτες Αχαϊας.Σημαντικά επίσης είναι τα υάλινα αγγεία ρωμαϊκής περιόδου και τα χρυσά κοσμήματα ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Από τα λίθινα το πιο σημαντικό είναι το άγαλμα της Αθηνάς, αντίγραφο της Αθηνάς Παρθένου έργου του Φειδία στον Παρθενώνα.
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
Η μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών διαμορφώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από υποενότητες (ή επιμέρους ενότητες): πρόκειται για την 1η ενότητα (1η αίθουσα): Ιδιωτικός βίος, 2η ενότητα (2η αίθουσα): Δημόσιος Βίος, 3η ενότητα (3η αίθουσα): Νεκρόπολη
 

Ωράριo:
Δευτέρα-Κυριακή: 8:00 π.μ.-20:00 μ.μ.
Θερινό: Δευτέρα-Κυριακή: 8:00 π.μ.-20:00 μ.μ.

Εισιτήρια:
Ολόκληρο: €6, Μειωμένο: €3
Ενιαίο Εισιτήριο:
Ολόκληρο: €6, Μειωμένο: €3
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Άποψη της τρίτης αίθουσας: Νεκρόπολη
Άποψη της αίθουσας του Δημόσιου Βίου
Άποψη της αίθουσας του Δημόσιου Βίου