ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κολώνας Αίγινας

 
Το σκεπτικό της οργάνωσης της Έκθεσης είναι να παρουσιαστούν τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα κάθε χρονικής περιόδου ώστε να μπορέσει ο επισκέπτης να κατανοήσει και να παρακολουθήσει την καλλιτεχνική έκφραση (τεχνοτροπία) κάθε περιόδου και να εξαγάγει συμπεράσματα (προτιμήσεις, ενασχόληση) για τους ανθρώπους κάθε εποχής.
 
 
Συντάκτης
Ελένη Παπασταύρου, Αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
Στην αριστερή αίθουσα κεραμική της προϊστορικής εποχής. Στην κεντρική και δεξιά αίθουσα εκθέματα των ιστορικών χρόνων. Η έκθεση είναι δομημένη χρονικά.