ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Μουσείου Παλαιόπολης

 
Αίθουσα 3. Η έπαυλη του Mon Repos 1828-1831
Η έκθεση του Μουσείου Παλαιόπολης αποσκοπεί στο να πληροφορήσει τον επισκέπτη για τη χρήση του κτηρίου και την ιστορία του κτήματος από την αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα, αποκαλύπτοντας σημαντικές πτυχές της ζωής στην αρχαία Κέρκυρα και την ιστορική εξέλιξη της αρχαίας πόλης. Τα αντικείμενα που εκτίθενται, καλύπτουν την περίοδο κατασκευής της έπαυλης, όπου στεγάζεται το μουσείο, αλλά παράλληλα και όλους τους αιώνες ζωής της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας (τέλη 8ου αι. π.Χ. ως το 500 μ.Χ.).Η έκθεση είναι οργανωμένη κατά θεματικές ενότητες που ενέχουν και χρονολογική διαδοχή. Οι ενότητες αφορούν στην ιστορία της έπαυλης και του κτήματος, στους κυρίαρχους ρυθμούς του 19ου αι., οπότε και κτίστηκε η έπαυλη, στην αντίληψη της εποχής για την αρχαιότητα, στην ιστορική διαδρομή του νησιού και της πόλης αλλά και στη συνέχεια της ζωής στο χώρο της Παλαιόπολης. Αφορούν, τέλος, σε σημαντικούς τομείς της ζωής και της δραστηριότητας των αρχαίων Κερκυραίων αλλά και στην προσπάθεια της αρχαιολογικής έρευνας να ανακαλύψει, να ανασυνθέσει και να κάνει κτήμα όλων το παρελθόν.Η έκθεση του Μουσείου Παλαιόπολης δεν έχει στόχο την προβολή του μεμονωμένου ευρήματος. Είναι οργανωμένη έτσι ώστε ο επισκέπτης μέσα από τα αντικείμενα αλλά και το συνοδευτικό εποπτικό και οπτικοακουστικό υλικό να εξοικειώνεται με το παρελθόν του χώρου, να αντιλαμβάνεται την πολιτισμική συνέχεια και να ευαισθητοποιείται για τη διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του. Εντούτοις, σημαντικά είναι τα σύνολα των ευρημάτων που μας πληροφορούν για τις επαφές του νησιού με άλλες πόλεις αλλά και για την πίστη και τις λατρείες των αρχαίων Κερκυραίων.
 
 
Συντάκτης
Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου, Αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
Η έκθεση μπορεί να χωριστεί σε τρεις θεματικές ενότητες:

Πρώτη ενότητα
Στην ενότητα αυτή δίνονται πληροφορίες για τη χρήση του κτηρίου και του κτήματος του Mon-Repos το 19ο αιώνα, καθώς και για το γενικότερο πνεύμα της εποχής . Οι θεματικές αφορούν κυρίως στη χρήση της έπαυλης, από το 1928 ως το 1831, που αποτελούσε θερινή κατοικία των Adams, και από το 1832 ως το 1967 που χρησιμοποιήθηκε με διάφορους τρόπους και από διαφορετικούς χρήστες. Επίσης, παρουσιάζεται η αντίληψη του Ρομαντισμού κατά τον 19ο αιώνα για την εσωτερική διακόσμηση, για την αρχιτεκτονική των κήπων και για την αρχαιότητα.
Δεύτερη ενότητα
Δίδεται το ιστορικό περίγραμμα του νησιού και της πόλης ενώ εξοικειώνεται ο επισκέπτης με τις θέσεις των αρχαιολογικών χώρων στη σύγχρονη πόλη της Κέρκυρας, με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.
Τρίτη ενότητα
Παρουσιάζονται σημαντικές πτυχές της ζωής και της δραστηριότητας των αρχαίων Κερκυραίων. Μέσω της θεματικής έκθεσης του αρχαιολογικού υλικού, καταδεικνύεται η εμπορική σημασία του νησιού της Κέρκυρας στο πλέγμα των θαλάσσιων διαδρομών της Μεσογείου, τονίζεται ο ρόλος της αρχαίας αγοράς για διάφορες πλευρές του κοινοτικού βίου, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες λατρείες και τα ιερά της αρχαίας Κέρκυρας, καθώς και ο τρόπος χρήσης των ρωμαϊκών λουτρών, ενώ, τέλος, προβάλλονται μέσω φωτογραφικής έκθεσης οι σημαντικότερες στιγμές της αρχαιολογικής έρευνας.
 
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Αίθουσα 4 - Η έπαυλη Mon Repos 1832-1967
Αίθουσα 5 - Ο Ρομαντισμός της αρχαιότητας κατά τον 19ο αιώνα
Αίθουσα 8 - Ο Ρομαντισμός στην εσωτερική διακόσμηση κατά τον 19ο αιώνα
Αίθουσα 10 - Η αρχαία πόλη της Κέρκυρας - Δημόσιος Χώρος
Αίθουσα 11 - Η αρχαία πόλη της Κέρκυρας - Λουτρά
Αίθουσα 12 - Η αρχαία πόλη της Κέρκυρας - Λατρείες και Ιερά
Αίθουσα 13 - Έκθεση φωτογραφίας " Αρχαιολογία - Επαφές με το παρελθόν"