ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου 
Ο κόσμος του Βυζαντίου. Εξουσία και διοίκηση.
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας είναι ένα από τα σημαντικότερα δημόσια μουσεία στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα (1914) με σκοπό τη συλλογή, μελέτη, διατήρηση και έκθεση της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια.

Η συλλογή του μουσείου περιέχει σημαντικό αριθμό αντικειμένων (περίπου 30.000) όπως φορητές εικόνες, γλυπτά, κεραμικά, εκκλησιαστικά υφάσματα, ζωγραφικά έργα, μικροτεχνία και αρχιτεκτονικά μέλη (τοιχογραφίες και ψηφιδωτά).

Η μόνιμη συλλογή του μουσείου διαμορφώνεται σε δύο κύρια μέρη:

Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στη Βυζαντινή περίοδο (4ος – 15ος αιώνας μ.Χ.) και περιέχει 1.200 εκθέματα και το δεύτερο μέρος με τίτλο «Από το Βυζάντιο στη νεώτερη εποχή» παρουσιάζει 1.500 εκθέματα από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα.

Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
I. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
I.1. Παλαιές Μορφές- Νέα Σύμβολα
I.2 Τα εγκόσμια
I.3 Οι ναοί της νέας θρησκείας
I.4 Ο εκχριστιανισμός των αρχαίων ιερών
I.5 Χριστιανική Αίγυπτος. Κοπτική τέχνη
I.6. «Τόπος αναψύξεως». Οι χριστιανοί μπροστά στο θάνατο

ΙΙ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΙΙ.1. Εξουσία και διοίκηση
II.2. Η κρίσιμη καμπή
ΙΙ.3. Λατρεία και τέχνη
ΙΙ.4. Οι τοιχογραφίες ενός βυζαντινού ναού: Επισκοπή Ευρυτανίας
ΙΙ.5. Αττική: Μια βυζαντινή επαρχία
ΙΙ.6. Φράγκοι και Λατίνοι στο Βυζάντιο
ΙΙ.7. Όψεις δημόσιου και ιδιωτικού βίου
ΙΙ.8. Η παλαιολόγεια περίοδος: η τελευταία αναλαμπή του Βυζαντίου
ΙΙ.9. Η Αλώση

ΙΙΙ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΝ 15ο ΑΙ.

IV. ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ
ΙV.1. Η Ενετική κυριαρχία και οι Γραικοί
IV.1α. Κοινωνία και τέχνη στη βενετική Κρήτη
IV.1β. Η Τέχνη στα Επτάνησα: Είδος μεικτό αλλά νόμιμο
IV.2. Από το Ανθίβολο στην Εικόνα
IV.3. Η Οθωμανική κατάκτηση και το Γένος
IV.3α. Οι κοινότητες των Ρωμιών
IV.3β. Όψεις καθημερινής ζωής
IV.3γ. Εκκλησία. Τόπος πίστης – Χώρος κοινωνικής συνοχής
IV.3δ. Μονές. Άνθηση και ακτινοβολία
IV.3ε. Η πολυμορφία του 18ου αιώνα
IV.4. Το Έντυπο και ο νέος Ελληνισμός
IV.5. Η θρησκευτική ζωγραφική στο ελληνικό κράτος

V. ΒΥΖΑΝΤΙΟ & ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ
 

Εισιτήρια:
Ολόκληρο: €4
Ενιαίο Εισιτήριο:
Ολόκληρο: €15, Μειωμένο: €8
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Θεματική ενότητα "Παλαιές μορφές - Νέα σύμβολα"
Θεματική ενότητα "Τα εγκόσμια"
Θεματική ενότητα "Οι ναοί της νέας θρησκείας"
Θεματική ενότητα "Εχριστιανισμός των αρχαίων ιερών"
Θεματική ενότητα "Τόπος αναψύξεως"
Άποψη αίθουσας με θέμα "Φράγκοι και Λατίνοι στο Βυζάντιο"
Άποψη αίθουσας με τίτλο "Η τελευταία αναλαμπή"
IV.1α. Κοινωνία και τέχνη στη βενετική Κρήτη
IV.1β. Η Τέχνη στα Επτάνησα: Είδος μεικτό αλλά νόμιμο
IV.3α. Οι κοινότητες των Ρωμιών
IV.3β. Όψεις καθημερινής ζωής
IV.5. Η θρησκευτική ζωγραφική στο ελληνικό κράτος