ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Τα Ψαρά στην αρχαιότητα
(1/10/1999 - 31/12/2004)

  Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη  

Ωράριo:
Χειμερινό: Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00