ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρισας

 
Βιτρίνα νεολιθικής κεραμικής
Το σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας, το οποίο στεγάζεται στο μοναδικό σωζόμενο τζαμί της πόλης, διαθέτει μια αίθουσα, στην οποία εκτίθενται οι αρχαιότητες της Μόνιμης Έκθεσής του. Το εκθεσιακό πρόγραμμα είναι δομημένο χρονολογικά, ακολουθώντας μια κυκλική πορεία μέσα στο χώρο. Στο κέντρο της αίθουσας είναι τοποθετημένες δυο σειρές βιτρίνων, ενώ στις τέσσερις πλευρές της βρίσκονται βάθρα με διάφορα εκθέματα. Η πλευρά της εισόδου και η εσωτερική σειρά των βιτρίνων περιέχουν ευρήματα της Παλαιολιθικής, Νεολιθικής Εποχής και Εποχής του Χαλκού, προσφέροντας στον επισκέπτη μια εικόνα μέσα από αγγεία, ειδώλια, εργαλεία και μικροαντικείμενα της καθημερινής ζωής του προϊστορικού ανθρώπου στη Λάρισα. Τα ευρήματα προέρχονται από παλιότερες ανασκαφές καθώς και από τις ανασκαφές των Γερμανών αρχαιολόγων τη δεκαετία του 1950 στη Σουφλί Μαγούλα και στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου. Σημαντικό στοιχείο για τον επισκέπτη αποτελεί η κατηγοριοποίηση των βιτρίνων νεολιθικής κεραμικής σύμφωνα με τις διάφορες φάσεις της και τη στρωματογραφία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το πήλινο ομοίωμα νεολιθικής οικίας με τοποθετημένα μέσα σ' αυτό οκτώ ανθρωπόμορφων ειδωλίων, το οποίο βρίσκεται σε βιτρίνα στην αριστερή πλευρά της εισόδου.

Η περιήγηση του επισκέπτη συνεχίζεται στην εξωτερική σειρά βιτρινών, όπου μπορεί να δει εκθέματα Αρχαϊκής, Κλασικής και Ελληνιστικής Εποχής, τα οποία προέρχονται από το σημαντικό νεκροταφείο τύμβων στον Άγ. Γεώργιο Λάρισας, από τα Φάρσαλα, τον Αγιόκαμπο και άλλες περιοχές της θεσσαλίας. Εντύπωση προκαλούν τα πήλινα αγγεία, όπλα και κοσμήματα από τον Άγ. Γεώργιο Λάρισας, μια ερυθρόμορφη κύλικα του Ευεργίδη και ένα πλεκτό καλαθάκι σε μορφή πυξίδας με καρπούς και ένας χάλκινος τεφροδόχος αμφορέας από την Καλλίθηρα.

Ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου εκτίθεται στην πλευρά της αίθουσας απέναντι από την είσοδο και πρόκειται για τη νεολιθική στήλη τύπου μενχίρ, η οποία διακόπτει τα βάθρα με τις επιτύμβιες στήλες Κλασικής Εποχής. Εδώ μπορεί ο δει ο επισκέπτης τη στήλη του Ιλξίνου, τη στήλη της γυναίκας που κρατά αλάβαστρο στο ένα χέρι και σφαίρα στο άλλο, καθώς και τη στήλη του κρανοφόρου πολεμιστή, ο οποίος έπεσε στη μάχη της Τανάγρας το 457 π.Χ. Στη δεξιά πλευρά των βιτρίνων έχουν τροποθετηθεί αγάλματα Ελληνιστικής Εποχής, ενώ στην αριστερή πλευρά επιτύμβιες στήλες και αγάλματα Ρωμαϊκής Εποχής, με χαρακτηρηστικότερα παραδείγματα αυτό της μικρής Ηρακλιώτισσας από τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών και της οικογένειας ολόγλυφων δελφινιών από τον Πρίνο Τρικάλων.
 
 
Συντάκτης
ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
- Ευρήματα Παλαιολιθικής και Νεολιθικής Εποχής, καθώς και ευρήματα Νεολιθικής Εποχής από τις ανασκαφές των Γερμανών αρχαιολόγων τη δεκαετία του 1950 (Σουφλί Μαγούλα και Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου)
Αγγεία, εργαλεία, ειδώλια, κοσμήματα και άλλα μικροαντικείμενα, στήλη τύπου μενχίρ.

- Ευρήματα Αρχαϊκής Εποχήςαπό το νεκροταφείο τύμβων στον Άγ. Γεώργιο Λάρισας
Όπλα, αγγεία και κοσμήματα.

- Ευρήματα Κλασικής και Ελληνιστικής Εποχής από Λάρισα, Φάρσαλα και Αγιόκαμπο
Πήλινα και χάλκινα αγγεία, ειδώλια.

- Αγάλματα κυρίως Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Εποχής
Ανδρικά, γυναικεία, ολόγλυφα δελφίνια διαφορετικού μεγέθους από τον Πρίνο Τρικάλων.

- Επιτύμβιες στήλες από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας
 
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Βιτρίνα οπλισμού με αιχμές δοράτων και εγχειρίδια
Βιτρίνα κεραμικής κλασικής και ελληνιστικής περιόδου
Αναθήματα και επιτύμβιες στήλες από τη Θεσσαλία