ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Συλλογή Έργων Γλυπτικής

Πρόσθια όψη του Κούρου
Κούρος του Σουνίου

Μνημειακό άγαλμα, από τα πιο μεγαλόπρεπα και εντυπωσιακά της σειράς των κούρων. Απεικονίζεται στην τυπική στάση της εποχής: προβάλλει το αριστερό σκέλος και έχει τα χέρια κατεβασμένα, με τις γροθιές να ακουμπούν στους μηρούς.Τα μακριά μαλλιά του είναι δεμένα με διπλή ταινία, που στο πίσω μέρος του κεφαλιού σχηματίζει το λεγόμενο ''κόμπο του Ηρακλή'' (''ηράκλειον άμμα''), ενώ μπροστά πέφτουν στο μέτωπο σε κοντούς, κοχλιόσχημους βοστρύχους. Η διάπλαση της επιφάνειας της σάρκας είναι δυναμική, με έντονη διακοσμητική διάθεση, που φθάνει στο βαθμό της υπερβολής και της σχηματοποίησης στην απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών. Ο κούρος βρέθηκε με την πλίνθο και τη βάση του μέσα σε αποθέτη μπροστά στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, μαζί με θραύσματα και βάσεις άλλων κούρων. Τα αγάλματα, που είχαν αφιερωθεί στο ιερό, τοποθετήθηκαν εκεί μετά από την καταστροφή του ναού και των αναθημάτων του από τους Πέρσες το 480 π.Χ.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Αρχαϊκή περίοδος, 600 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Σούνιο, Ιερό του Ποσειδώνα στο Σούνιο
Διαστάσεις: μήκος: 0,98 μ. (βάσης), πλάτος: 0,80 μ. (βάσης), ύψος: 3,05 μ., Ύψος Βάσης: 0,248 μ.
Υλικό: Ναξιώτικο μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: 2720
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Στάης Β., "Σουνίου ανασκαφαί", ΑΕ, (1917), σσ. 189-194, εικ. 6
 
Richter G., Kouroi. Archaic Greek Youths, London, 1960, σ. 42, εικ. 33-39
 
Παπαθανασόπουλου Γ., Σούνιου Ιρόν: διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1983, σ. 28 κ.ε.
 
Bol P.C., Die Gesichte der Antiken Bildhauerkunst I, Fruhgriechische Plastik, Mainz, 2002, σσ. 100, 102, 122-130, 133, 138, 143, 147, 158
 
V. Βrinkmann, Die Ρolychromie der archaischen und fruhklassischen Skulptur, αριθ. 159, Mainz, 2003, εικ.159,1
 
Μ. Μeyer-Ν. Βruggemann, Κore und Κuros. Weihegaben fur die Gotter, 169 αριθ. 180 πίν. 14,1 και 170 αριθ. 181,1, Mainz, 2007