ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Επιγραφικού Μουσείου

Άποψη της επιγραφής
Επιγραφή για την καθιέρωση των Παναθηναίων

Ενεπίγραφη στήλη, που αναφέρεται στη σημαντικότερη γιορτή της αρχαίας Αθήνας, τα Παναθήναια. Από το κείμενο σώζονται μόνο πέντε γραμμές. Είναι χαραγμένο κατακόρυφα και βουστροφηδόν (η πρώτη γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά, η δεύτερη αντίστροφα, σύμφωνα με την κίνηση του βοδιού όταν οργώνει το έδαφος). Σε αυτό γίνεται αναφορά στην καθιέρωση των αγώνων των Παναθηναίων το 566 π.Χ. και στη θέσπιση του αγώνα δρόμου, που ήταν ο σημαντικότερος αθλητικός αγώνας των εορτών. Η επιγραφή, αν και σώζεται πολύ αποσπασματικά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας δημόσιας, επίσημης αθηναϊκής επιγραφής των αρχαϊκών χρόνων. Ήταν ανάθημα στη θεά Αθηνά, και είχε προσφερθεί στο χώρο της Ακρόπολης, που ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τη γιορτή και τους αγώνες.

Επιγραφή:   [ΤΟ]Ν ΔΡΟΜΟΝ [: ΕΠΟΙΕΣΑΝ : ? ΗΙΕΡΟΠ]-[ΟΙΟΙ : ? ΚΡ]ΑΤΕΣ [: ? ΘΡΑΣ]ΥΚΛΕΣ : Α[Ρ]ΙΣ-ΤΟΔΙQΟΣ : ΒΡ[ΥΣΟΝ :] ΑΝΤΕ[ΝΟΡ ? ][ΗΟΙ ΤΟΝ] ΑΓΟ[ΝΑ ΘΕΣ]ΑΝ ΠΡΟΤΟ[Ι] ΓΛ-ΑΥ[Q]ΟΠΙΔΙ : QOΡ[EI][Το]ν δρόμο [έφτιαξαν ? οι ιεροπ]-[οιοί ? Κρ]άτης, [Θρασ]υκλής, Α[ρ]ισ-τόδικος, Βρ[ύσων], Αντή[νωρ ? ][οι οποίοι τον] αγώ[να θέσ]πισαν πρώτοι για τη γλ-αυκομάτα κόρη
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Αρχαϊκή περίοδος, 570-60 π.Χ
Τόπος Εύρεσης: Αθήνα, Ακρόπολη
Διαστάσεις: μήκος: 0,68 μ., πλάτος: 0,25 μ., ύψος: 0,36 μ.
Υλικό: Πωρόλιθος
Αριθμός Ευρετηρίου: ΕΜ 6212 και 6225
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Raubitschek A., Dedications from the Athenian Acropolis, 1949, 326
 
Jeffery L.H., The Local Scripts of Archaic Greece, Οξφόρδη, 1990, 72, pl. 3