ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Μουσείου Κισάμου

Στήλη Τυλίφου

Λίθινη ενεπίγραφη στήλη με αετωματική επίστεψη. Αναφέρεται σε συνθήκη συμμαχίας μεταξύ των αρχαίων κρητικών πόλεων Πολυρρήνια και Φαλάσαρνα. Η στήλη ήταν πιθανότατα εντοιχισμένη σε πρόσοψη κάποιου ναού.

Θέση Τύλιφος στη Γραμβούσα Κισάμου Χανίων.

Α΄ τέταρτο 3ου αι. π.Χ.

Επιγραφή:   Η επιγραφή αποτελείται από 24 στίχους σε δωρική διάλεκτο και αναφέρεται σε συνθήκη συμμαχίας μεταξύ των πόλεων Πολυρρήνιας και Φαλάσαρνας.
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος, 3ος αι. π.Χ
Τόπος Εύρεσης: Κίσαμος, Θέση Τύλιφος στη Γραμβούσα Κισάμου Χανίων
Διαστάσεις: μήκος: 0,65 μ., ύψος: 0,47 μ.
Υλικό: Ασβεστόλιθος
Αριθμός Ευρετηρίου: Ε 191
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ΚΕ ΕΠΚΑ
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Μαρκουλάκη Στ., "Στήλη Τυλίφου" στο Πεπραγμένα Η΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο 1996), Ηράκλειο, 2000, 239-257