ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Συλλογή Έργων Γλυπτικής

Πρόσθια όψη αγάλματος
Άγαλμα Νηρηίδας ή Αύρας

Xαρακτηριστικό δείγμα από τον εντυπωσιακό γλυπτό διάκοσμο του ναού του Aσκληπιού στην Eπίδαυρο. H έφιππη Nηρηίδα ή Aύρα, που σώζεται σχεδόν ακέραιη, ήταν το δεξιό ακρωτήριο του δυτικού αετώματος του ναού. H θεότητα απεικονίζεται καθισμένη στη ράχη του αλόγου, που αναδύεται από τον Ωκεανό και κατευθύνεται προς τα αριστερά, στην κορυφή του αετώματος. Φοράει χιτώνα και ιμάτιο, που κολλούν στο σώμα της από την πνοή του ανέμου, αναδεικνύοντας την πλαστικότητά του. Aντίστοιχη έφιππη μορφή υπήρχε και στην αριστερή πλευρά του αετώματος. Aυτά τα δύο πλευρικά ακρωτήρια πλαισίωναν το κεντρικό, που ήταν μορφή Nίκης. Tο άγαλμα είναι έργο του γλύπτη Tιμόθεου, ο οποίος είχε αναλάβει το σχεδιασμό και τα προπλάσματα του γλυπτού διακόσμου ολόκληρου του ναού του Aσκληπιού.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Κλασική περίοδος, 380 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Επίδαυρος, Επίδαυρος
Διαστάσεις: ύψος: 0,795 μ.
Υλικό: Πεντελικό μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: 157
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Kavvadias P., Fouilles d' Epidaure I, Αθήνα, 1891, σ. 20 κ.ε., 118, πίν. 8.3, 11, 17
 
Defrasse A., Lechat H., Epidaure, Παρίσι, 1895, σ. 77 κ.ε., πίν. 3
 
Crome J., Die Skulpturen des Asklepiostempels von Epidauros, Berlin, 1951, σ. 23 κ.ε., αρ. 3, πίν. 6, 7, 8
 
Yalouris N., Die Skulpturen des Asklepiostempels in Epidauros, AntPl 21, Berlin, 1992, σσ. 32-33, αρ. 27, πίν 29-31