ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Συλλογή Έργων Γλυπτικής

Ο γυμνός δρομέας παριστάνεται με αττικό κράνος να τρέχει προς τα δεξιά
Ανάγλυφο του "οπλιτοδρόμου"

Από τα ωραιότερα αττικά έργα της ύστερης αρχαϊκής περιόδου. Το ανάγλυφο φέρει επίστεψη, που απολήγει σε δύο έλικες, και τη κύρια όψη του καταλαμβάνει ανάγλυφη μορφή οπλιτοδρόμου. Ο νέος παριστάνεται γυμνός, φοράει αττικό κράνος και τρέχει προς τα δεξιά. Η απόδοση της κίνησής του ακολουθεί τη χαρακτηριστική τεχνοτροπία της απεικόνισης των δρομέων, με τα πόδια να κινούνται προς τα δεξιά, τα χέρια μπροστά στο στήθος και το κεφάλι γυρισμένο προς τα αριστερά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος ένταξης της μορφής στο σχήμα της πλάκας, καθώς και η ζωντανή, πλαστική απόδοση των λεπτομερειών και η λεπτότητα των χαρακτηριστικών. Το ανάγλυφο ήταν μάλλον μέρος της επένδυσης ταφικού μνημείου ή βωμού, παρά ένα ανεξάρτητο επιτύμβιο μνημείο. Ο καλλιτέχνης που το κατασκεύασε είναι άγνωστος, η τεχνοτροπία του, όμως, δείχνει ότι πρόκειται για γλύπτη από την Αττική.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Αρχαϊκή περίοδος, 500 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Αθήνα, κοντά στο Θησείο
Διαστάσεις: πλάτος: 0,73 μ., ύψος: 1,02 μ.
Υλικό: Παριανό μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: 1959
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Φίλιος Δ., "Ανάγλυπτος επιτύμβιος αρχαϊκή στήλη", ΑΕ, (1903), σσ. 43-56, πίν. 1
 
Ανδρόνικος Μ., "Περί της Στήλης του Οπλιτοδρόμου", ΑΕ, (1953-54), σσ. 317-326, εικ. 1-3
 
Wiegartz H., "Zur Deutung der Waffenlaufer-Stele", Marburger Winckelmann-Programm, Berlin, 1965, σσ. 46-64, εικ. 1, πίν. 12-16
 
Schilardi D., "New Evidence about the Hoplite-Relief", BSA 82, Berlin, (1987), σσ. 265-281, εικ. 1-10